īpašuma tiesības

īpašuma tiesības - jautājumi un diskusijas

Zeme uz kuras ēkas ir sagruvušas (2)
2004 g.piešķirta zeme 2.8 ha. saimniec.uzturēšanai,lietošanā.2005 g. pašvaldība izdala 0.3 ha zemi ar visu ēku ārā (nav ēkai īpašnieka),zemi nedod.Nokārtojam īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz 2.50 ha .0.3 ha ...
Ar šo vispirms ir jāvēršas pašvaldībā. Par ēku stāvokli atbild tās īpašnieks, cik saprotu, šajā gadījumā pašvaldība.

Ieteicams rakstiski (lai vēlāk būtu pierādījumi) uzdot šos pašus jautājumus:
1) Kur palikusi zeme, kas solīta piešķirt kā kompensācija?
2) Kāda rīcība plānota saistībā ar ēkām, jo tās (apdraud, degradē u.tml.) tai pieguļošo īpašumu...?
3) "Vai ir iespēja tagad pieprasīt no pašvaldības tos 0.3 ha zemes?"

Kaut kā tā... Vispirms, protams, korekti jāapraksta fabula, kas kuram pieder (ar adresēm, platībām un kadastra nr.) un kāda bijusi notikumu secība (ar datumiem). Pašvaldībai atbilstoši Iesniegumu likumam jāatbild saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Ja neatbildēs, arī tas būs pamats jau turpmākām darbībām.
Interesanti, kā var piekļūt šim mazajam zemes gabalam, ja visapkārt ir Tavs īpašums? Izņemot gadījumu, ja ir servitūta ceļš??? ··· īpašuma tiesības: Zeme uz kuras ēkas ir ... lasīt visu diskusiju (2 atbildes) –»
Dzīvokļa pārrakstīšana (26)
Ja ir vēlēšanās pārrakstīt privatizētu dzīvokli uz tuvinieku, kāds ir labākais risinājums? Kādas nodevas ir jāmaksā un kādi dokumenti ir nepieciešami? Situācija: Īpašniece māte, kura ir precējusies, līdz ar to ...
Jānoformē kā dāvinājums... Padomāju, ka Lilu neizklausās pēc dēla nickname, tāpēc ierosinu uztura līgumu. Mūžīgā dēla "spīdzināšana" un garantēta dzīvesvieta komplektā ar atsavinājuma aizlieguma atzīmi zemesgrāmatā. :) Jaaformee kaa daavinaajums,bet ir vajadziiga arii maates viira rakstiska piekrishana.
Man izmaksaaja apm. 70Ls daavinaajuma liigums un zemes graamataa 0,5% no iipashuma kadastraalaas veertiibas(kaa 1-aas pakaapes radiniecei)
Kaa pirkumu formeet nevajag...
(2012-02-08 16:47) viedoklis
Kādā vēl īpašuma var dabūt privatizētu dzīvokli?
Vidēji liela divistabu dzīvokļa dāvināšanas izdevumi izskatīsies šādi: dāvinājuma līguma sastādīšana trijos eksemplāros un notariālā apstiprināšana – 133 lati, pieprasījums zemesgrāmatai – 33 lati, reģistrēšana zemesgrāmatā – 10 latu plus kancelejas nodeva.
Taču arī šai gadījumā dāvanas saņēmējam nāksies maksāt valsts nodevu. Ja dzīvoklis pāriet dāvinātāja tiešo mantinieku īpašumā, valsts kasē būs jāiemaksā 0,50% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības (mūsu aplūkotajā gadījumā – 50 latu). Ar dāvinājuma līguma noformēšanu un jaunā īpašnieka stāšanos īpašumtiesībās saistītie izdevumi būs 226 lati.
Vienīgi piebildīsim, ka var iztikt arī bez dāvinājuma līguma notariālas apstiprināšanas. Tādā gadījumā būs jāsamaksā tikai 47 lati par līguma projekta sagatavošanu un jānokārto maksājumi zemesgrāmatā.
Atgādināsim arī, ka cena par dzīvokļa dāvinājuma līguma noformēšanu notariālā kārtībā ir atkarīga no tā kadastrālās vērtības. Tātad prestiža un grezna nekustamā īpašuma dāvināšana var izmaksāt daudz dārgāk nekā šeit aplūkotais darījums ar pieticīgu divistabu dzīvokli.
/google/
Dāvinājuma līgumu var ļoti viegli apstrīdēt (ja notiek kādi tiesāšanās darbi). Visdrošākais ir pirkuma līgums....tāds ir mans viedoklis un arī personiskā pieredze. ··· īpašuma tiesības: Dzīvokļa pārrakstīšana lasīt visu diskusiju (26 atbildes) –»
Dāvinājums meitai no mātes. Ir trīs meitas. (15)
Dāvinājumā saņēmu dzīvokli. Viss oficiāli nokārtots. Kas notiek ar to dāvanas daļu, kas it kā pienākas māsām (laikam domājamā daļa). Vai viņām ir jāpiesakās uz savu daļu, cik ilgā laikā un kā es to uzzināšu, ka ...
ja manto, tad vienādās daļās visi trīs bērni. ja pirms tam ir uztaisīts dāvinājums, tad pārējie dāvinājuma līgumu var apstrīdēt tiesā. ja māsas neapstrīd dāvinājumu, tad nekas nav jādara. zemesgrāmatai un pārējiem dokumentiem jau gan jābūt kārtībā. ja tas būtu bijis mantošanas līgums vai uztura līgums, tad celt prasību un apstrīdēt līgumu ir gandrīz neiespējami. pārējais ir sirdsapziņas jautājums - ja dzīvoklis ir vienīgā manta, kas mātei piederējusi, pārējais ir inventārs, tad vari būt laba un izmaksāt daļu no dzīvokļa vērtības māsām naudā. ja nemaldod 6.mēneši,es nepieteicos uz fatera mantojumu,vnk lai aizrijās un izvelmjās,neviens no manējiem nepieteicās,palika audžudēlam,kaut varējām visi pieteikties,situācija bija vnk pretīga:((( tāda nu ir LV likumdošana - vari visu dzīvi uzvesties ka pilnīgs(-a) maita - viss tāpat pienākas - vienlīdzības princips. Dāvinājums, ne mantojums? Un kā tad māte to dāvinājumu noformēja, uz visām meitām vai vienu? Īsti nesaprotu, kā var māte dāvināt visām meitām, ka tās pat nezin, ka viņām ko dāvina? Saprotu, ka esmu aita šajā jomā, bet tik tiešām izbrīna - pirmo reizi par tādu nezināmo dāvinājumu dzirdu. Mantojums, tā jau cita štelle. deisa: tu nevari dāvināt tikai vienam bērnam apdalot citus.. tād ir likums. ··· īpašuma tiesības: Dāvinājums meitai no mātes. ... lasīt visu diskusiju (15 atbildes) –»
Ja atzīst privatizetu dzīvokli par bezmantinieka mantu, bet tur ir deklarēta un dzīvo kāda sieviete? (9)
Ja dzīvoklis ir privatizēts, bet saimniece jau kā 14 gadus ir mirusi un mantinieku nav, bet pirms operācijas, kuras laikā viņa nomira ir atslēgas iedevusi savai krustmeitai, kura arī dzīvoklī dzīvoja, to uzturēja un deklarēta ...
Vai deklarēšanas dajebkur nozīmē valdījuma iestāšanos pār šo īpašumu?

Deklarētā adrese nav dzīvesvietas adrese, kaut abas var sakrist.
Principaa taa ir bezsaimnieka manta.krustmeita var piedaliities izsolee un to nopirkt.Taa iet,kad nemaksaa reekinus.... Jā, būtu noslēgusi īres līgumu- un viss, dzīvoklis iekristu klēpī pilnīgi par velti. Labi mums likumi. Deklarēšanās nedod tiesības šajā adresē dzīvot. Īres līgums dod, pat bez deklarēšanās. Cik zinu, LV nav likumdošanā paredzēts, ka ilglaicīga mantas lietošana radītu tiesības to iegūt īpašumā (daudzās, tai skaitā EU, ir). joens, vai esi kaut ko kādreiz dzirdējis par īpašuma iegūšanu ar ieilgumu? Palasies Civillikumu.
bonacure - turpini vien lasīt "MK Latvii", tur TĀDAS grudrības var salasīties:D

Jautājuma autorei ieteikums aiziet pie jurista konsultāciju.
··· īpašuma tiesības: Ja atzīst privatizetu ... lasīt visu diskusiju (9 atbildes) –»
Pirkšanas pārdošanas līguma punktu analīze (6)
Jautājums skan šādi, es pārdevu daļu no sava nekustamā īpašuma, ir pagājuši četri gadi, bet jaunais īpašnieks nav neko darījis, lai tiktu noformēti dokumenti. Visur, kur man ir vajadzīgi paraksti, vienmēr jājautā tai ...
...neredzot līgumu nevar neko precīzi ieteikt... Dod ziņu pircējam, lai sakārto dokumentus citādi netīšām vari pārdod to nek.īpašumu vēlreiz (parasti tas nostrādā) neredzot līguma tekstu, padomu dot nevar Hmm, kamēr nav jaunā līdzīpašnieka iegrāmatots ZG, tas joprojām ir tikai Tavs īpašums, īpaši attiecībās ar valsti (nodokļi utt.). Attiecīgi pircējs vēl nav legāls līdzīpašnieks un kāpēc Tev vajadzīgi viņa paraksti, no te izklāstītā nav saprotams.

Ja tie 6 ha nav tikuši legāli nodalīti no kopīpašuma (vairāki iespējamie varianti), stāsts joprojām ir par visu īpašumu.
Saskaņā ar Civillikuma 994.pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Tāpat minētais pants noteic, ka līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustamā īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību – viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu, un viņam jāatzīst par spēkā esošu visu uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbību, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā jāvienojas civiltieiskā kārtībā. Tomēr ir gadījumi, kad pircējs vieglprātīgi vai ļaunprātīgi, vai kādu citu motīvu vadīts neieraksta īpašumu zemesgrāmatā. Juristi par šo problēmu diskutē, atzīstot, ka pārdevējs nevar piespiedu kārtā aizvest pircēju uz zemesgrāmatu. Viens no ieteikumiem ir nosūtīt pircējam ierakstītā vēstulē lūgumu aiziet uz zemesgrāmatu un koroborēt (nostiprināt) īpašuma tiesības saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu.

2014.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumu par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 16.1punkts, kurš nosaka paaugstinātu maksājumu par novēlotu īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā. Proti, valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā tagad nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši vairāk nekā seši mēneši.

Personas pienākums savlaicīgi nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā izriet no:
1) Civillikuma 1.panta, kas noteic, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības;
2) Civillikuma 993.panta otrās daļas, kas noteic, ka zemesgrāmatās jāieraksta ne vien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī vispār katra tā īpašnieka maiņa;
3) Civillikuma 1477.panta pirmās daļas, ka
3) Civillikuma 1477.panta pirmās daļas, kas noteic, ka korroborācija nepieciešama tajos gadījumos, kad ar darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamo īpašumu.

Apstāklis, ka likumdevējs nav noteicis termiņu, kādā personai nostiprināmas tiesības zemesgrāmatā, nenozīmē pretējo, bet liecina par to, ka minētās darbības veicamas pēc iespējas ātrāk vai tiklīdz tas iespējams. Savlaicīga īpašuma tiesību nenostiprināšana zemesgrāmatā nav personai ar likumu piešķirto tiesību neizmantošana, bet gan vērtējama kā izvairīšanās no ar likumu uzlikta pienākuma izpildīšanas un valsts budžetam piekritīgo maksājumu savlaicīgas apmaksāšanas. Vienlaikus tiks nodrošināta zemesgrāmatas ieraksta un publiskās ticamības principa ievērošana.

Kā secīgi rīkoties, jākonsultējas ar juristiem, jo katrā situācijā ir atšķirīgi apstākļi (piemēram, par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem u.c.)
··· īpašuma tiesības: Pirkšanas pārdošanas līguma ... lasīt visu diskusiju (6 atbildes) –»
Īpašuma reģstrēšana uz bērnu (8)
Plānoju iegādāties īpašumu un vēlos viņu reģistrēt uz mana dēla vārdu,dēls ir nepilngadīgs. Vai tas ir iespējams??
Vajadziiga barintiesas atljauja... Jā, šķiet, kā, jābūt pilnvarotai personai no bērna puses, kura veic darbības līdz dēla pilngadībai, jo likums prasa, ka viņš nevar ar īpašumu rīkoties līdz 18 gadiem...nu vispār daudz papīru, kā ar jebko LV. .... rēķinaties ar to, JA dzīvē rodas situācija, kad nepieciešams rīkoties ar šo uz bērna reģistrēto īpašumu, to varēs veikt tikai ar bāriņtiesas atļauju, kurai modri jāseko, vai tas tiek darīts nepilngadīgā īpašnieka interesēs . jā, var, bet kā LM raksta ar Bāriņtiesas atļauju.

apdomā nodošinājumus nebaltai dienai.
Būs vien jākonsultējas ar juristiem. Varbūt vari uz viņa vārda to īpašumu nopirkt un uzlikt īpašumam apgrūtinājumu ( bez rakstiskas saskaņošanas ar Tevi nedrīkst to pārdot, apgrūtināt ar saistībām... utml.) ··· īpašuma tiesības: Īpašuma reģstrēšana uz ... lasīt visu diskusiju (8 atbildes) –»
Īpasuma tiesibu atsavinasana (35)
Vai ir iespejama situacija, ka persona, kas dzivo dzivokli kopa ar dzivokla ipasnieku un ilgstosi maksa iri un komunalos maksajumus no sava bankas konta, varetu pretendet uz Dzivoklli un iegut ipasumtiesibas uz to. Ires ligums vai cita ...
Tas būtu interesanti.
Mani īrnieki dažus gadus maksā komunālos un skat, vienā jaukā dienā kļūst par manas mājas īpašniekiem vai līdzīpašnieku.
Un visi citi, kuri īrē, nu ļoti gribētu dzīvokļus un mājas kur kādu laiku padzīvo kā īrnieki, daži ne tikai komunālos maksā,bet pat daudzus simtus īres naudu.
ja ir maksājumus apliecinoši dokumenti, tad var prasīt tos atmaksāt. ja nevar atnaksāt, ceļ prasību tiesā, bla, bla... tikai viena problēma, īres attiecības ir atlīdzības darījums, tas nozīmē, ka īpašniekam ir prasījuma tiesības pret Tevi par īres maksas samaksu par dzīvoklī nodzīvoto laiku. ja abi par īres maksu vienoties nevarēsiet, to izlems tiesa.

īpašumtiesības var radīt tikai attiecīgi noslēgts darījums - īre ar izpirkumu!
..šajos laikos iespējams ir viss!.. Cita lieta papīri. Bet arī tie ir tikai papīri. Samila, kā noprotu, esat juriste. Tad paskaidrojiet, kāds dzīvo Tavā dzīvoklī, lieto ūdeni, siltumu, elektrību apbružā tapetes, paklājus un kad iet prom, palūdz lai Tu atmaksā viņam maksājumus par to,ko viņš ir izlietojis. Saki, kurā likuma pantā to var izlasīt. ja animato nemāk lasīt, tad tā ir animato problēma. es tā nerakstīju kā anomato to izlasīja. punkts. ··· īpašuma tiesības: Īpasuma tiesibu atsavinasana lasīt visu diskusiju (35 atbildes) –»
Zemes domājamās daļas atdalīšana (12)
Zemes gabals lauksaimniecības zeme 6ha. 3 īpašnieki - 7/12; 1/12 un 4/12 domājamās daļas. Nepieciešams atdalīt savu domājamo daļu 4/12 daļas. Pret īpašnieku, kuram pieder 7/12 uzsākta tiesvedība, ierosināts kriminālprocess ...
Tikai neej uz to Zemes dienestu,kurš aiz Dominas atrodas,tur ni v zub nagoj,velti iztērēts laiks.Un mašīnu var nolikt tikai Dominas daudzstāvenē,tuvāko 2 km rādiusā nekur nevar. Domājot loģiski Ieķīlātu mantu nevar dalīt... :) Turklāt lai dalītu kopīpašumu vajadzīga 100% visu īpašnieku piekrišana... :P ja kāds nepiekrīt.. vienīgais ko var darīt ir sūdzēt tiesā un tiesa pārdod visu gabalu sadalot iekaseeto naudinju bijushajiem iipashniekiem... :) Aizej uz pašvaldību, vēlams pat uz zemes dienestu. Tur tev visu izskaidros. Pēc manas pieredzes šo jautājumu neizskaidros neviens.Pašvaldība vismazāk,tur nezina neko.Tas no manas pieredzes.
HRDS,apķīlāta ir tikai tā 7/12,citu nevar apķīlāt.
Pēc loģikas jūs pārējie varat reāli dalīt savus gabalus/tas gan tagad kā jau viss pie mums,ir ļoti dārgi.Domāju ka tas apķīlātās daļas īpašnieks nebūs pret,kāda viņam jēga to darīt.Jārēķinās ar to,ja tur ir labāki un sliktāki gabali,labāko turēs tiesu izpildītājiem,vai bankai,kas tur aci uzlicis.
Ieķīlāto neviens nepirks,ja pārdosiet bankai,kura cierē,tad rēķināties ar tādu cenu,ka pārrakstīšana būs dārgāka nekā pārdošanas cena.
Varbūt ir kāds jurists,kurš var ko ieteikt,bet šaubos.Cik esmu griezusies,noklausās manu stāstu,atkārto manu viedokli,māj ar galvu,nu jā,tā viš i,paņem naudu un cik gudra atnācu,tik gudra aizeju.Tikai naudas makā mazāk.
aiz Dominas ir Valsts vienota datorizētā zemesgrāmata, nevis Zemes dienests.vieni uzskaita īpašumus, zemes vienības, ēkas, būves u.tml., otri tikai reģistrē īpašumtiesības.. ··· īpašuma tiesības: Zemes domājamās daļas ... lasīt visu diskusiju (12 atbildes) –»
Vai uz dzīvesbiedram uzdāvinātu īpašumu var pretendēt arī viņa sieva un bērni? (16)
Ja dzīvesbiedram, kurš joprojām sastaav likumīgā laulībā ar citu sievieti, viņu kopdzīves laikā uzdāvināts īpašums, kurā arī es esmu daudz ieguldījusi, vai uz šo īpašumu var pretendēt arī viņa sieva un bērni?
palabojiet, ja kļūdos, bet man šķiet, ka, ja vīram īpašums ir dāvināts, tad likumīgā sieva pie šķiršanās nevar uz to pretendēt?? daavinaajumu var atsaukt, ja apdaavinaatais izraada klaju necienju, nepateiciibu pret daavinaataaju un citos gadiijumos kad kaut kaadaa veidaa tiek daavinaataajam dariits paari no apdaavinaataa puses!:) man šķiet, ka sieva nevar, bērni var bet Tu jau viņam neesi nekas, piegulētāja nav radniecības pakāpe ! www.likumi.lv -> Civillikums. Ģimenes tiesības. Ceturtā apakšnodaļa. Laulāto mantiskās tiesības.
Viss atkarīgs no tā, kādas ir laulāto mantiskās atiecības (likumiskās vai līgumiskās (ja līgumiskās, tad mantas šķirtība vai kopība)).
Dokumentus vajag kārtot neatkarīgi no attiecībām!
··· īpašuma tiesības: Vai uz dzīvesbiedram ... lasīt visu diskusiju (16 atbildes) –»
Piemājas zeme mājai uz 1992.gada 1.septembri. (3)
Sveicināti! Vēršos pēc palīdzības sekojošā jautājumā - kā ir ar piemājas zemi uz 1992.gada 1.septembri? Situācija,kurā esam iekļuvuši - ome 80.gados nopirka māju(kolhoznieku sētu), bet netika noformēts pirkuma līgums. ...
Kā jau iepriekš aicināju- uz anonīmiem jautājumiem nesniegt atbildes.

Šito rēbusu būs pa spēkam atrisināt dažiem juristiem visā LV, pie tam vēl zinot tikai visus lietas patiesos apstākļus.

Par cik negribi maksāt, tad meklē līdzīgu keisu tiesas spriedumus.
es Tavā vietā,arogaini, nebūtu tik pārliecināta par mūsu juristu zināšanām.Pati saskāros,kad cik gudra atnācu, tik pat gudra aizgāju,kaut situācija nebija pārāk sarežģīta.
Man jau liekas, kuram ZG,tas arī saimnieks. To zemi,kuru neviens neiegrāmatoja, atdeva tiem,kuri reāli ko darīja, tipa vēlējās zemi privatizēt, pieaicināt mērniekus,rakt kupicas,ieskaitīt sertifikātus,kārtot Zemes Grāmatu.
Bet gaidam mūsu juristus.
erucanob, ir jāzina pie kura no juristiem griesties. Tādu kas šo rēbusu varētu atrisināt tiešām ir tikai daži un ne lēti, tā ir kad laikā nesakārto papīrus. ··· īpašuma tiesības: Piemājas zeme mājai uz ... lasīt visu diskusiju (3 atbildes) –»
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu