Pirkšanas pārdošanas līguma punktu analīze

Jautājums skan šādi, es pārdevu daļu no sava nekustamā īpašuma, ir pagājuši četri gadi, bet jaunais īpašnieks nav neko darījis, lai tiktu noformēti dokumenti. Visur, kur man ir vajadzīgi paraksti, vienmēr jājautā tai personai kā līdzīpašniekam. Esmu nolēmis griezties tiesā ar prasību, ka jaunie īpašnieki nav ievērojuši līgumā minētos termiņus. Vai ir iespējams atgūt šos 6ha mežu uz punktu, ka noteiktajā termiņā nav veiktas atbilstošās darbības?
Jautā Ieinteresetais 2014-12-30 14:12

Olitta (2014-12-30 14:53)      neredzot līguma tekstu, padomu dot nevar

joens (2014-12-30 15:05)      Hmm, kamēr nav jaunā līdzīpašnieka iegrāmatots ZG, tas joprojām ir tikai Tavs īpašums, īpaši attiecībās ar valsti (nodokļi utt.). Attiecīgi pircējs vēl nav legāls līdzīpašnieks un kāpēc Tev vajadzīgi viņa paraksti, no te izklāstītā nav saprotams.

Ja tie 6 ha nav tikuši legāli nodalīti no kopīpašuma (vairāki iespējamie varianti), stāsts joprojām ir par visu īpašumu.

Samila (2014-12-30 20:54)      Saskaņā ar Civillikuma 994.pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Tāpat minētais pants noteic, ka līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustamā īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību – viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu, un viņam jāatzīst par spēkā esošu visu uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbību, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā jāvienojas civiltieiskā kārtībā. Tomēr ir gadījumi, kad pircējs vieglprātīgi vai ļaunprātīgi, vai kādu citu motīvu vadīts neieraksta īpašumu zemesgrāmatā. Juristi par šo problēmu diskutē, atzīstot, ka pārdevējs nevar piespiedu kārtā aizvest pircēju uz zemesgrāmatu. Viens no ieteikumiem ir nosūtīt pircējam ierakstītā vēstulē lūgumu aiziet uz zemesgrāmatu un koroborēt (nostiprināt) īpašuma tiesības saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu.

2014.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumu par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 16.1punkts, kurš nosaka paaugstinātu maksājumu par novēlotu īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā. Proti, valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā tagad nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši vairāk nekā seši mēneši.

Personas pienākums savlaicīgi nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā izriet no:
1) Civillikuma 1.panta, kas noteic, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības;
2) Civillikuma 993.panta otrās daļas, kas noteic, ka zemesgrāmatās jāieraksta ne vien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī vispār katra tā īpašnieka maiņa;
3) Civillikuma 1477.panta pirmās daļas, ka

Samila (2014-12-30 20:55)      3) Civillikuma 1477.panta pirmās daļas, kas noteic, ka korroborācija nepieciešama tajos gadījumos, kad ar darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamo īpašumu.

Apstāklis, ka likumdevējs nav noteicis termiņu, kādā personai nostiprināmas tiesības zemesgrāmatā, nenozīmē pretējo, bet liecina par to, ka minētās darbības veicamas pēc iespējas ātrāk vai tiklīdz tas iespējams. Savlaicīga īpašuma tiesību nenostiprināšana zemesgrāmatā nav personai ar likumu piešķirto tiesību neizmantošana, bet gan vērtējama kā izvairīšanās no ar likumu uzlikta pienākuma izpildīšanas un valsts budžetam piekritīgo maksājumu savlaicīgas apmaksāšanas. Vienlaikus tiks nodrošināta zemesgrāmatas ieraksta un publiskās ticamības principa ievērošana.

Kā secīgi rīkoties, jākonsultējas ar juristiem, jo katrā situācijā ir atšķirīgi apstākļi (piemēram, par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem u.c.)

Ezjule (2014-12-30 21:26)    1 ...neredzot līgumu nevar neko precīzi ieteikt... Dod ziņu pircējam, lai sakārto dokumentus citādi netīšām vari pārdod to nek.īpašumu vēlreiz (parasti tas nostrādā)

PinkElephant (2014-12-31 00:37)      Vēl labāka metode - pateikt, ka nāk virsū kreditori ar tiesu izpildītājiem, un lai pircējs pasteidzas, jo tev ir drošas ziņas, ka pēc nedēļas īpašumam liks virsū arestu. Būtu jābūt diezgan stipriem nerviem, lai uz ko tādu nepavilktos.

Ja ir vēlme atgūt - var jau pārdot tos 6ha vēlreiz un uzcelt prasību par līguma atcelšanu/atzīšanu par spēkā neesošu. Kā nekā joprojām esi pilntiesīgs īpašnieks. Tik to prātīgi jādara, lai, emm... teiksim tā - neradītu sev krimināltiesiskus riskus ;)

Uzdot jautājumu
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu