Nekustamo īpašumu izsole

nekustamo īpašumu izsole foto attēls

Nekustamo īpašumu izsole - jautājumi un diskusijas

Nopirkts dzīvoklis izsolē. Kad drīkst iet iekšā? (16)
Saņemts tiesas lēmums, nostiprināt īpašuma tiesības uz jaunā īpašnieka vārda.
Nostiprini. Tad izmet pašreizējos iemītniekus, ievācies un vēlreiz nostiprini. Vēlams - nomīnē ieeju. 😃 A kā jūs zinat, ka tur ir īrnieki? Mana radiniece nopirka izsolē mirušas vecenītes dzīvokli, par kuru mazdēls nez kādēļ gadiem ilgi nemaksāja komunālos, kaut dzīvoklis var teikt no gaisa nokrita. Varēja pārdot, bet nē, kaut ko gaidīja. Bet pirkām to dzīvokli, jo tanī pat mājā, tikai stāvu augstāk dzīvo pircējas māsa un divām večām kopā labāka dzīvošana. Jaiet pie ZTI, lai viņš ieved valdījumā. ...tak jau pat Bībelē esot rakstīts, ka grēks esot dzīvot pāri savām iespējām.
Izsoles ir tikai nesaprātīgu cilvēku finansu darbības rezultāts.
Pēc izsoles jāstājas spēkā lēmumam. Šķiet tās bija divas nedēļas. ··· Nekustamo īpašumu izsole: Nopirkts dzīvoklis izsolē. Kad... lasīt visu diskusiju (16 atbildes) –»
Vai var izsole pārdot nekustamo īpašumu kuram ir ķīla, nostiprināta Zemesgrāmatā? (6)
Vai tiesu izpildītāji var izsolē pārdod bez manas piekrišanas nekustamo īpašumu kuram ir uzlikta ķīla, bet ķīlas saistības netika dzēstas???
uz jauno īpašnieku nepāriet iepriekšējā īpašnieka zemesgrāmatā ierakstītie parādi, ķīlas utt... tās tiek dzēstas, vienalga par kādu summu īpašums tiek pārdots.Nodrošinātie kreditori kaut ko iegūs rindas kārtībā, nenodrošinātie kreditori turpinās parādpiedziņu no parādnieka, neskatoties uz to, ka nekustamā manta vairs nav...no algas , kustamās mantas, utt.... No izsolē iegūtās naudas dzēsīs hipotēku. Ja iegūtā nauda būs mazāka kā hipotēka, tad tikai daļēji. Tur bija secība kādā kreditori sastājas. Vispirms izsoles rīkotājs savāc savu daļu, tad banka par hipitēku un ja kas vēl paliek, tad namu apsaimniekotājs, latvenergo vai latvijas gāze un citi kreditori. Šeit laikam domāts, ka komunālie parādi dzēšami, ja īpašnieks tos nav atzinis, bet tagad jau katram rēķinam apakšā rakstīts, ja 10 dienu laikā to neapstrīdi, tad tas automātiski nozīmē, ka atzīsti to par pareizu. Var. Izklausās pēc pasakas... nezinu gadījumus, kad kreditori piekristu jaunas, svešas hipotēkas stiprināšanai.

Pēdējā hipotēka un uztraukums, ka neko nedabūs :) ha, ha!
··· Nekustamo īpašumu izsole: Vai var izsole pārdot nekustamo... lasīt visu diskusiju (6 atbildes) –»
Vai parādnieks tiesīgs neatdot dokumentus pēc izsoles (12)
Vai parādnieks -iepriekšējais mājas īpašnieks ir tiesīgs neatdot jaunajam īpašniekam izsoles procesā iegūtās mājas dokumentus (plāns, projekts,utt.)?
Izsolē pirktās mājas ir nolādētas,tur labi nedzīvosies. Kadastrā var pasūtīt jaunus.

Tu taču nopirki īpašumu neviss plānus!
Nopērc- par visu ir jāmaksā. Parāds mājas vērtībā? Viņam šādu dokumentu var nebūt (pazaudēti, nav bijuši, parāda piedziņas procesā "iekrituši starp galdu un skapi" utml.). Minimālo komplektu bija jānodrošina izsoles organizētājam, bet būsim reāli, daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki. Inventarizācijas plāna kopija dabūjama VZD, projekta kopija attiecīgajā būvvaldē un/vai pie projekta autora. ··· Nekustamo īpašumu izsole: Vai parādnieks tiesīgs neatdot... lasīt visu diskusiju (12 atbildes) –»
Izsolē nopirkts dzīvoklis. (22)
lieta tāda, ka dēls nopirka izsolē dzīvokli, bet tas vēl joprojām ir apdzīvots. juridiskā puse it kā teorētiski zināma, vēlējos pajautāt, vai kādam bijusi praktiskā pieredze, kā un cik ilgā laikā viss atrisinās?
Lai ieliek īrniekus feisbucka "Īrnieku melnajā sarakstā" tādējādi apgrūtinot turpmākās īrēšanas iespējas. Īres ligumi ir saistoši jaunajam īpašniekam. Tā ka var gadities ka dzivoklis ir, bet dzivot kur nav :( tur jua tiesu ipidītājiem darbs... Es tik 1 nesaprotu. Kādi, velns parāvis, ir tie likumi, kuri pircējam neļauj iepriekš uzzināt un redzēt, kas tanī dzīvoklī darās. Varbūt šādas izsoles jāatzīst par spēkā neesošām, jo pircējs maldināts? Vai tiesu izpildītājam nav jāzina kas notiek tanī miteklī? Kā viņi neapsekojot nosaka izsoles cenu? Gertrūd, lai dēls ar saviem papīriem iet un pajautā, lai īrnieki parāda, uz kāda pamata atrodas viņa īpašumā. Izejot no situācijas lai rīkojas. Var atslēgt elektrību, gāzi uc. ··· Nekustamo īpašumu izsole: Izsolē nopirkts dzīvoklis. lasīt visu diskusiju (22 atbildes) –»
Paziņojums par izsoli otras domājamās daļas īpašniekam? (4)
Vai tiesu izpildītājam obligāti jāpaziņo izsoles datums un vieta otras domājamās daļas īpašniekam? Ja tas nav izdarīts, vai pirmajam ir tiesības apstrīdēt izsoles rezultātus, ja jā, tad kur un kā? Tagad izsoles notiek klātienē, vai...
Ir pirmpirkuma tiesības vai nav? Ja ir. tad vēl pirms izsoles bija jāpiedāvā iegādāties. CL
1073. Ja kāds nekustama īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība (2060. p. 2. d. un 2062. p.), bet gadījumos, kad pirmpirkuma tiesību nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēļ - izpirkuma tiesība (1381. un turpm. p.).

Kā tas iet kopā ar izsoli (trešo personu iesaistīšanos pirkšanas procesā) labāk būs prasīt attiecīgās jomas juristiem.
Ja izsoli rīko tiesu izpildītājs parāda piedziņas lietā, tad nekādas pirmpirkuma tiesības nepastāv. Kopīpašniekam ir tiesības piedalīties izsolē un solīt. Paziņojumiem kopīpašniekiem tāpat kā sludinājumam Latvijas Vēstnesī ir jābūt obligāti. To nosaka Civilprocesa likuma 606.pants. Ja tas nav izdarīts, tad ieinteresētā persona var iesniegt sūdzību Civilprocesa likuma 617.panta kārtībā, prasot izsoli atzīt par spēkā neesošu. Sūdzība jāsniedz piekritīgajā Zemesgrāmatas nodaļā, kura izskata pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu ··· Nekustamo īpašumu izsole: Paziņojums par izsoli otras... lasīt visu diskusiju (4 atbildes) –»
Elektroniskās izsoles (4)
Varbūt kādam ir reāla pieredze, kā tas tagad notiek. It kā vairs ne zālē, bet elektroniski. Saprotu vien tik tāl, ka jāiemaksā 10%. Un tālāk? Kopīpašuma domājamās daļas īpašniekam laikam nav nekādu priekšrocību, izņemot to, ka viņš ātrāk...
Tālāk jāseko līdzi tam ,kas notiek.........https://izsoles.ta.gov.lv/ te var redzēt, gan izsoles soli, visu pārējo piezvanot konkrētajam tiesu izpildītājam.

priekšrocību nav nevienam, pretendentus nezināsi, neko nespēsi sarunāt, beidzot viss pa česno.
Neieteiktu, pat mēgināt. Pietiek nodeklarēties kkur ārzemēs un pāris papīrus tiesā, lai trīs gadus gaidītu tiesas izsoles rezultātu. Novērtējuma summu (jā tāds ir, bet var arī nebūt) un "soli" norāda pie izsoles noteikumiem, pretendentus sejā nevar ieraudzīt, ja vien nav iepriekš zināmi frukti ;) Sēdi mājas čībās un mēnesi un seko līdzi... ··· Nekustamo īpašumu izsole: Elektroniskās izsoles lasīt visu diskusiju (4 atbildes) –»
Izsoles ar lejupejošu soli (3)
Var, lūdzu, pastāstīt kāds (vienkāršā valodā), ko nozīmē un kā darbojas izsolēs princips "ar lejupejošu soli".
Ja pavisam vienkāršoti, tad izsole ar lejupejošu soli ir parādnieka mantas pārdošanas veids juridiskās personas maksātnespējas procesā, kas tiek pielietota tad, ja pirmā izsole (ar augšupejošu soli) tiek atzīta par nenotikušu (nav ieradies neviens solītājs) (skatīt. Maksātnespējas likuma 115. pantu). Administrators, izsludinot izsoli, nosaka izsoles soli un zemāko summu, līdz kurai pirkuma summu var samazināt (ne mazāk kā 10% no izsoles sākuma cenas). Vienkāršoti izsakoties, izsole lejupejošu soli notiek tā: administrators nosauc lejupejošās izsoles summu, to pakāpeniski samazinot par izsoles soli līdz brīdim, kad par nosaukto summu izsolāmo priekšmetu ir gatavs pirkt kāds no izsoles dalībniekiem. Ja ir vairāki izsoles dalībnieki, kuri ir gatavi pirkt izsoles priekšmetu pirkt par attiecīgo summu, tad starp šiem izsoles dalībniekiem sākas izsole ar augšupejošu soli. Piemēram, izsoles sākuma cena ir EUR 1000,-; izsolē ar lejupejošu soli pie summas EUR 300,- izsoles priekšmetu ir gatavi pirkt 2 izsoles dalībnieki; turpinās izsole ar augšupejošu soli līdz brīdim, kamēr paliek tikai viens pārsolītājs. Nereti gan gadās situācijas, ka uz izsolēm ar lejupejošu soli ierodas tā saucamie "troļļi" vai "rēderi", kuri viens ar otru necīnās un nosola izsoles priekšmetu par zemāko summu. Atbilde uz Alcora jautājumu ir norādīta MN likuma 115. panta 2¹ daļā: Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa ietvaros nekustamā īpašuma otrā izsole tiek atzīta par nenotikušu, administrators nekavējoties nosūta kreditoriem precizēto parādnieka mantas pārdošanas plānu, norādot priekšlikumu par turpmāko rīcību ar mantu.
Faktiski tas nozīmē, ka administrators sniedz piedāvājumus par attiecīgās mantas pārdošanu (parasti izvēlas mantas pārdošanu par brīvu cenu, mantu nopārdodot jebkuram, kam ir interese par attiecīgo lietu, piemēram, administratora draugam)!
un kas notiek, ja pat par zemāko cenu neviens nepērk? Piemēram kopīpašuma daļu? ··· Nekustamo īpašumu izsole: Izsoles ar lejupejošu soli lasīt visu diskusiju (3 atbildes) –»
Vai izsoles dzivokla parads pariet jaunajam ipasniekam? (10)
Vai pērkot dzīvokli izsolē komunālie parādi pāriet jaunajam īpašniekam?
Syringa, teorija ne vienmēr sakrīt ar praksi. Īres līgumam ne vienmēr jābūt reģistrētam ZG, pietiek ar to, ka tāds ir un izlikt tādu cilvēku no jauniegūtā dzīvokļa nevari un viss. Kaut kas nepatīk? Ej uz tiesu un kamēr tiesāsies, gadiņi ies, īrnieks turpinās dzīvot, bet jaunais īpašnieks lai skrien kaut ar pieri sienā. Līdzīgi ar parādiem par komunālajiem, jo īpaši tas attiecas uz Latvijas gāzi. Parāds ir dzīvoklim nevis īpašniekam un kamēr parāds būs, tikmēr gāzi nedabūsi.
Pirms dzīvokļa iegādes, rūpīgi vajag to izpētīt. Ne tikai ZG, bet apstaigāt kaimiņus, pajautāt ko viņi par to dzīvokli zina, arī komunālo pakalpojumu sniedzējus apklaušināt.
Izsolē var nopirkt, piemēram .dzīvokli ar īrniekiem/ 10 gb/, jo viņiem ir beztermiņa līgums ar bijušo saimnieku. Teoriju augstāk jau uzrakstīja, praksē viss nav tik viennozīmīgi, daži pakalpojumu sniedzēji visus parādus gribēs uzkarināt jaunajam īpašniekam (ātrāk nepieslēgs gāzi, elektrību utml.), bet tiesu izpildītājs līdz tik prastām lietām, kā izsolāmā īpašuma "attīrīšana" var nenolaisties. Syringa, lai nebūtu goloslovno, vari sameklēt avīzi MKlatvii, Nr.3(622) 2015. gada 14-20 janvāris, 15 lapaspuse.Var arī piezvanīt uz Rīgas pils. īres valdi, direktorei Narine Abagjan un noskaidrot.
Un te jau nav runa par apakšīri,vai pašvaldības vai bankas dzīvokli, bet īpašnieka/kuram pieder šis dzīvoklis, kaut kad nopirkts par naudu/
Nu aizsūtīs uz VID, un? Saimnieks, kuram dzīvoklis piederēja, nav maksājis nodokļus par īri. Un kāda gar to daļa īrniekam? Viņam ir beztermiņa līgums un uz visu pārējo nospļauties.
_erucanob_ patiesība jau ir tāda, ka parasti jebkurā līgumā (ar pašvaldību, ar banku utt) ir iekļauts punkts, ka bez rakstiskas atļaujas vai bez savstarpējas saskaņošanas slēgt apakšīres līgumu ir aizliegts, līdz ar to terminēts vai neterminēts apakšīres līgums, kurš nav saskaņots un akceptēts, ir kaķim zem astes un loriņi ārā pa durvīm ar visiem īrniekiem. Vienu brīdi, ja nemaldos krīzes gados, šitie joki ar apakšīres līgumiem bija ļoti izplatīti, lai bankas nevar dzīvokļus atņemt un tad arī veica grozījumus gan pašos līgumos, gan pašvaldības savos saistošajos noteikumos par nomām, īrēm, apakšīrēm. Kā arī noskaidrot cik ilgs tad ir šis beztermiņa īres līgums var elementārā veidā, TI nosūta pieprasījumu VID ar jautājumu sākot no kura gada un cik lielā apmērā tiek maksāts ienākumu nodoklis par konkrētās dzīvojamās platības izīrēšanu....domāju tālākās darbības un rīcību nojaut. ··· Nekustamo īpašumu izsole: Vai izsoles dzivokla parads... lasīt visu diskusiju (10 atbildes) –»
Īrnieku izlikšana pēc dzīvokļa iegādes izsolē (5)
Ja izsolē nopērk dzīvokli, lai pats tur dzīvotu (jaunajam īpašniekam pašam vajag dzīvojamo platību). Kā zināt, vai tur priekšā nav īrnieki? Kā viņus izlikt, ja viņiem ar iepriekšējo īpašnieku noslēgti līgumi, ir maksāti komunālie u.t.t - ...
Tas nav izslēgts, ka netiksi. Mums esot likums, kurā teikts, ja ar īrnieku kāds noslēdzis līgumu, bez beigu termiņa norādīšanas, viņiem ir tiesības tur mūžīgi dzīvot./Varat šo jautājumu uzdot Narine Abagjan, Rīgas pilsētas īres valdes direktorei, telefona numurs atrodams Googlē, ievadot vārdu un uzvārdu.
variants esot noalgot višibalas.
Zināt var tikai ja tev īpašnieks pats pateiks.
´Labākais´ šajā situācijā ir tas, ka viņam par to nekas nebūs, pat ja viņš par to visu samelos.
Arī izsoles organizētājam (tiesu izpildītājam) uz to visu ir pajāt, jo viņam galvenais ir dzīvokli nogrūzt un saņemt piķi.
Izlikt var tikai ar tiesas lēmumu, bet ja visi papīri ir kārtībā, tad arī tiesa neko neizliks. Palīdzēt spēs vienīgi juridiski neakceptētas metodes.
Tikai manas domas....var paskatiities,kas deklareejusies tajos dziivoklos.ja tur dziivo kaut kaadi iirnieki un nav deklareejusies-tad peec idejas vinus var mest aaraa.
un veel..es nesen paintereseejos-kaa iipasnieks var noblokeet visaadu personu deklareesanos savaa iipasumaa.Oficiaala atbilde-nav taadas iespeejas,bet tiekot gatavots likums,kurs tuuliit ,tuuliit jaapienemot.kas tajaa likumaa buus-to man nepateica.
Psc, atkal viena ar savu deklarēšanos, kam civiltiesiskajās attiecībās nav galīgi nekādas nozīmes. Īrēt var kaut 10 dzīvokļus, bet deklarēties savā būdiņā Kurzemes jūrmalā. Izsolē pirkt dzīvokli ir tas pats, kas pirkt kaķi maisā. īrnieks var būt vai nebūt priekšā. Viņi var pārsūdzēt pietam lēmumu un vilkt garumā kādus divus gadus, ja saprot no tādām lietām. Un tu tad vari ilgu laiku netikt iekšā un nauda ir kā iesaldēta. Pati esmu piedalījusies izsolēs. Bija pat tāds gadījums, ka cilvēks nemaz nezināja, ka viņa dzīvoklis ir pārdots izsolē. Gandrīz ar sirdi aizgāja, kad paziņoju, ka tagad tas ir mans dzīvoklis. ļoti ķēpīga padarīšana..... Un izsolē tu nopērc tikai dzīvokļa sienas, pēc idejas bijušais īpašnieks var paņemt pat vannu, palodzes, visas durvis līdzi, grīdu izņemt.... ··· Nekustamo īpašumu izsole: Īrnieku izlikšana pēc dzīvokļa... lasīt visu diskusiju (5 atbildes) –»
Ja kopīpašuma daļu neviens nenopērk arī 2. kārtā? (12)
Kas notiek tālāk, kam pieder solītā domājamā daļa?
tam, kam piederēja, tam arī turpinās piederēt. Ja hip kreditors (ja tāds ir) nepārņems par sākumcenu. izsole ar lejupejošu soli, sola nevis lielāku, bet mazāku summu...

palasi te: http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/93195/paradnieku-ipasumu-izsoles-shemotaji-nosit-cenu
Civilprocesā nekustamos ar lejupejošu neizsola. Tikai MNP.
Ja ir mantojuma lieta - vai nu hip kreditors pārņem, ieskaitot cenā savu prasījumu (resp., nemaksājot neko, tikai ZTI takses), vai arī - ja neviens nenopērk - īpašums kā bezmantinieka manta pāriet valstij.
Jā, taisnība par maksātnespēju.

Par bezīpašnieka mantu īpašums paliek tikai tad, ja nav mantinieku. Te jau nav skaidrs, cik tālu tas mantošanas process ir...
Nu tad kolhozā ari bankas meitas NĪ uzņēmums ierakstīsies, kopā būs jautrāk. Tagad jau sen kā vairs trešo izsoli nerīko. Ja jau banka iesaistīta, tad viņiem tas drīzak ir izmisuma solis. Jo pārejos nevar piespiest maksāt svešus parādus.
A vispār cik smagi ir galva jāsaspiež lai pirktu domājamās daļas? Iepirksies un pēc tam dzīvosi kopā ar cilvekiem kuriem sadzīvot nevari.
··· Nekustamo īpašumu izsole: Ja kopīpašuma daļu neviens... lasīt visu diskusiju (12 atbildes) –»
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu